SMSlån, snabba pengar

Smslån ett sätt att snabbt skaffa pengar. Benämningen smslån är endast en av flera olika ord som användas andra är snabblån, online lån, telefonlån. Gemensamt för samtliga dessa är att tiden det tar att få pengar insatta på ett konto i allmänhet ligger under en timme från dess att man ansöker om lånet.
Själva formen smslån är en relativt ny företeelse som lanserades under 2006. En av anledningarna till den snabba expansionen av lånen är att det formellt inte krävs någon säkerhet för att få låna. Ej heller behöver de som lånar ut pengarna stå under Finansinspektionens kontroll som exempelvis banker behöver göra.
Det ger den effekten att någon formell ränta inte kan tas ut. Nu har låneföretagen löst det genom att istället ta en administrativ avgift för varje lån som beviljas.
En avgift som vida överstiger en normal räntesats om man jämför med att ta ett vanligt banklån

SMSlån lönsam affär

Att SMSlån är en lönsam affär, för företagen som lånar ut pengar, kan man snabbt konstatera när man ser vilka provisionsintäkter de olika affiliateprogrammen erbjuder de som placerar länkar till de olika lånebolagen på sina webbplatser. Ersättningsnivåer på runt 150:- per beviljat lån tillhör inte ovanligheterna.
Med tanke på avgifterna som normalt förekommer för de som lånar pengar visar det att det uppenbarligen är synnerligen lönsamt att låna ut pengar på det här sättet. Detta trots att ett ständigt växande antal personer har problem att betala tillbaka och hamnar hos Kronofogden.
Det ökande antalet fall till Kronofogden kan till en viss del förklaras av de avgifter som följer med ett smslån. Lite mer om det här på avgifter snabblån .

Om SMSlån

Det som i dagligt tal kallas för smslån, snabblån eller online lån är egentligen inte ett lån i den bemärkelsen som man tänker på när det gäller ett vanligt lån med en bank. Du kan låna pengar direkt utan kreditprövning. Lånet beviljas i de flesta fall inom en timme och pengarna finns tillgängliga på ditt konto för användning direkt.
Många av de företag som beviljar SMSlån står inte under Finansinspektionens kontroll då de inte ger lån i den traditionella meningen med vad som avses med lån.
De som använder sig av de sk SMSlånen har ingen ränta utan tar ut en avgift för varje lån de godkänner.
Kreditprövningen är inte heller nödvändig för de som sysslar med sms-lån. Så det går alldeles utmärkt att få ett lån med betalningsanmärkningar på sig.